Virtuálna aula

Program videokonferencie

stiahnuť program

Doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., vedúca katedry Knižničných a slovakistických štúdií:
Privítanie

9:10 – 10:00 hod.

Zuzana Míčková, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity:
Komunikační funkce výpovědi ve výukovém dialogu

Anna Michalovičová, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity:
K autoreferencii v písanom texte (sonda do textov Slovenského národného korpusu)

Filip Šimeček, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity:
Jak lze nahlížet na význam slov aneb Nejen oko je homonymum

Naďa Čeklovská, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity:
Hľadanie atribútov krásy v dielach Ulysses a Odysseia

Diskusia k 1. bloku príspevkov

10,00 – 11,00 hod.

Jaroslav Ryník, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity:
Kultúra slova, buď kráľovstvo tvoje (esej)

Štěpánka Ďurinová, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity:
Výhody výukového hypertextu

Ľubica Majtnerová, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity:
O symbolike Vianočnej koledy Ch. Dickensa

Gabriel Juchelka, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity:
Didaktický hypertext jako součást pedagogické komunikace

Tereza Dušková, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity:
Komunikační funkce výpovědi ve výukovém dialogu.

Diskusia k 2. bloku príspevkov

doc. PhDr. František Ruščák, CSc.:
Záverečné slovo

11,00 – 11,20 hod. prestávka

Prezentácia prác študentov katedry Knižničných a slovakistických štúdií Fakulty humanitných a prírodných vied PU

Štefan Štefanides:
Východiská k štúdiu predhlaholského slovanského písomníctva

Mária Zimová:
Komunikačné funkcie v ranej ontogenéze reči dieťaťa

Luptáková Kristína:
Komparácia mýtickosti a magickosti v dielach Johna Ronalda Ruela Tolkiena – Hobbit a Joanne Kathleen Rowlingovej – Harry Potter a Kameň mudrcov

Mária Ujházyová:
Odraz „beat generation” v iných druhoch umenia

Peter Tej:
Reflexia o zmysle básnenia v kontexte postmodernej doby

Marcela Rabatinová:
Faustovská tematika – J.W. Goethe verzus V. Havel

Ľubomíra Poláková:
Fenomén Paula Coelha v súčasnej svetovej literatúre

Diskusia k 2. bloku príspevkov

Doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., vedúca katedry Knižničných a slovakistických štúdií:
Záverečné slovo


Organizátoři: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc, doc. PhDr. Eva Höflerová, PhD.
Technické zajištění: Milan Jurček, RNDr. František Franko, PhD.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity

design by: laraC & templateworld