Virtuálna aula

Fotografie

fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia fotografia


Organizátoři: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc, doc. PhDr. Eva Höflerová, PhD.
Technické zajištění: Milan Jurček, RNDr. František Franko, PhD.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity

design by: laraC & templateworld