Virtuálna aula

Kontakt

Organizátorky:


doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
kessel@unipo.sk

doc. PhDr. Eva Höflerová, PhD.
Eva.Hoeflerova@osu.cz

Technické zabezpečenie:


František Franko, PhD.
franko@unipo.sk


Spracovanie záznamu:


Ron Šmeral
ron@zmail.sk

Spracovanie stránky:


Katka Kesselová
katka.kessel@gmail.com

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity

design by: laraC & templateworld