Virtuálna aula

Virtuálna aula: Prešov - Ostrava

Vážení čtenáři a diváci, milí priatelia elektronickej komunikácie a informačných technológií vo vzdelávaní, dostáváte do ruky záznam o Studentské vědecké videokonferenci, kterou pořádala Katedra knižničných a slovakistických štúdií FHPV Prešovské univerzity a Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Obě pracoviště pojí mnohaletá odborná spolupráce a přátelské osobní kontakty. Obojí bývá nutnou podmínkou pro spolupráci v oblasti, která je nová, neprobádaná, neověřená.

K uspořádání konference nás vedlo přesvědčení, že tam, kde se lidé vzdělávají pro budoucnost, tedy ve škole, by měla být dovednost komunikovat slovem a písmem pomocí elektronických médií samozřejmostí. V humanitních oborech, které nejsou primárně zaměřeny na mediální komunikaci, není dosud podobný způsob práce obvyklý. Přesto jsme toho názoru, že učitelé, kteří mají co nejlépe připravit děti a mládež na „svět práce”, by měli získat i vybrané mediální a informatické kompetence.

CD, do něhož touto stránkou vstupujete, vzniklo z čistého nadšení, ze zvědavosti, zda je možné dosavadní pracovní postupy přenést do elektronického prostředí, zda je možné díky novému prostoru získat jiné, zatím málo popsané a zvládnuté postupy, metody, dovednosti, které by práci učitelů a studentů mateřského jazyka nejen osvěžily novými impulsy, ale zejména zkvalitnily. Nutno popravdě dodat, že efekt nového zážitku, který prověřoval pevnost doposud získaných kompetencí, byl (nyní, v roce 2007) vnímám jako dojem nejsilnější.

Prvá študentská vedecká videokonferencia bola pre študentov príležitosťou, aby v prostredí Prešovskej a Ostravskej univerzity navzájom predstavili svoje lingvistické, literárne i didaktické poznatky a vlastné videnie textu v rozličných kontextových súvislostiach a súčasne, aby si preverili svoje komunikačné a prezentačné schopnosti.

Veríme, že tento prvý pokus nezostane pokusom jediným a že všetky ďalšie stretnutia vo virtuálnej aule budú príjemným osviežením na ceste k profesijnej dokonalosti študentov – budúcich učiteľov češtiny a slovenčiny, ale i milým ľudským stretnutím.


Organizátoři: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc, doc. PhDr. Eva Höflerová, PhD.
Technické zajištění: Milan Jurček, RNDr. František Franko, PhD.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity

design by: laraC & templateworld