STAROVEKÁ FILOZOFIA

 

Antická filozofia

 

 

Východná filozofia

 

 

STREDOVEKÁ FILOZOFIA

 

Patristika

 

 

Scholastika

 

 

Renesancia a humanizmus

 

Spoločenské teórie

 

NOVOVEKÁ FILOZOFIA

 

Racionalizmus

Voluntarizmus

 

Empirizmus

Filozofia života

 

Nemecká klasická filozofia

Fenomenológia

 

Karl Marx

Filozofia existencie

 

Klasický pozitivizmus

Pragmatizmus

 

Nová cesta

Štrukturalizmus

 

Postpozitivizmus

Postmoderna