Prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD.

 

REKTOR PREšOVSKEJ UNIVERZITY V PREšOVE

prezident slovenskej geografickej spoločnosti PRI SAV

profesor

na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU, 

študijný odbor 4.1.35 geografia

 

matlren(.)unipo.sk

Prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD.

english version

 PRÍHOVORY, PREJAVY A PREDNÁŠKY

 

 

 

Pocitadlo.sk