© Design by: K. Matlovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia v regionálnom rozvoji: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prednášky z problematiky:

 

1. Marketing územia (4. ročník) (prednášky, semináre)

2. Geografia cestovného ruchu (5. ročník) (prednášky)

3. Základy manažmentu a marketingu (3. ročník) (prednášky, semináre)

 

4. Geografia inovácie a technopolí (5. ročník) (prednášky, semináre)

 

 

5. Geografia kontinentov a oceánov (2) (HG - Amerika, Antarktída, Austrália, Oceánia) (4. ročník) (prednášky)

6. Geografia kontinentov a oceánov (3) (HG - Ázia, Afrika) (5. ročník) (prednášky)

 

 

 

Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Prednášky z problematiky:

 

7 Geografia kontinentov a oceánov (2) (HG - Amerika, Antarktída, Austrália, Oceánia) (4. ročník) (prednášky)

8.  Geografia kontinentov a oceánov (3) (HG - Ázia, Afrika) (5. ročník) (prednášky) 

 

9.  Geografia cestovného ruchu (3. ročník) (prednášky/semináre)

     Akceptovateľná je len jedna neospravedlnená absencia. 

     V prípade, že z nejakého dôvodu nebudete môcť prezentovať vybranú tému v termíne 

     kt. ste si vybrali, je potrebné aby ste si po dohode s inými kolegami vymenili termín 

     a minimálne dva dni vopred mi to oznámili (na moju mailovu adresu). 

     Prezentáciu je možné pripraviť aj v PowerPointe 

     (Smart Notebook nie je podmienka ale zvyšuje hodnotenie) 

  

     

 

vedené záverečné práce:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Obhájené diplomové práce:

- 1. miesto v súťaži o cenu primátora mesta Prešov za rok 2010 o najlepšiu študentskú vedeckú prácu ( bakalársku alebo diplomovú) zameranú na problematiku mesta Prešov

- ocenená práca v súťaži o Cenu Dexia banky za rok 2010

- 1. miesto v súťaži o cenu primátora mesta Prešov za rok 2010 o najlepšiu študentskú vedeckú prácu (bakalársku alebo diplomovú) zameranú na problematiku mesta Prešov

Obhájené bakalárske práce:

- 3. miesto v súťaži o Cenu primátora mesta Prešov za rok 2011 o najlepšiu študentskú vedeckú prácu (bakalársku alebo diplomovú) zameranú na problematiku mesta Prešov

Obhájené rigorózne práce:

 

Aktuálne vedené diplomové práce:

 

 

 

 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ODBORNÁ ASISTENTKA

 kveta . matlovicova (.) gmail . com

 

 

RNDr. Kvetoslava Matlovičová PhD.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.