.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Design by: K. Matlovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ODBORNÁ ASISTENTKA            

 kveta . matlovicova (.) gmail . com

 

Stupeň kvalifikácie: philosophiae doctor 

Vedný odbor:  4-1-38 Regionálna geografia
Obhajoba dizertačnej práce: Marketing miesta v regionálnom rozvoji: 

                                              teoretická báza a empirická aplikácia (2008)

                                              Školiteľ:  prof. RNDr. Robert Ištok, PhD.

 

........................................................................................................................................

 

 

Špecializácia vedecko-výskumného zamerania:

Územný marketing (Marketing Places, City Branding) a regionálny rozvoj

Turizmus a geografia cestovného ruchu 

 

........................................................................................................................................

 

 

Členstvo v profesných organizáciách a spoločnostiach:

......................................................................................................................................

 

 

Projekty:  

 

 

RNDr. Kvetoslava Matlovičová PhD.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.