.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Design by: K. Matlovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

            1989-1994 – Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, odbor učiteľstvo

                                všeobecnovzdelávacích predmetov, matematika - geografia (Mgr.)

 

            2004-2006 – Ekonomická fakulta TU v Košiciach  

                               (postpromočné štúdium v odbore financie, bankovníctvo a investovanie)

 

            1.10.2005 Interná doktorandka

                               na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU,
                               študijný program: Regionálna geografia a regionálny rozvoj

 

            21.6.2007 Dizertačná skúška, obhajoba práce: 

                              MARKETING MIESTA V REGIONÁLNOM ROZVOJI: TEORETICKÁ BÁZA

 

            10.9.2007 Rigorózna skúška, obhajoba práce: 

                              MIESTO - INTERFERENCIA ZÁUJMOV REGIONÁLNEJ GEOGRAFIE A MARKETINGU

 

            22.8.2008 Obhajoba dizertačnej práce

                              MARKETING MIESTA V REGIONÁLNOM ROZVOJI: TEORETICKÁ BÁZA A EMPIRICKÁ APLIKÁCIA

 

                             

            1994 - 1996  – Obchodná akadémia Prešov, stredoškolská profesorka

            1996            – Vydavateľstvo Datapress Prešov, DTP pracovníčka  

            1996 - 2005  – Cestovná kancelária, vedúca

 

            1993 - 2001  –  Kronikárka mesta Prešov  

 

 

 

            2006 -  mesačná stáž na Université des sciences et technologies de Lille (Francúzsko) 

                        France Unite de formation et de recherche de géographie a ménagement 

                        zameraná na štúdium odbornej literatúry s problematikou regionálneho rozvoja a urbánneho plánovania

            2007 -  týždenná stáž na Univerzite v Maribore (Slovinsko)           

            2008 -  dvojmesačný študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe (Česko), na katedre Sociálni geografie a regionálniho rozvoje 

                        (Získanie štipendia v rámci programu NŠP - Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov,

                         doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, financovaným Ministerstvom školstva SR.)

            2011 - týždenný pobyt na Soochow university Taipei (Taiwan) - vyžiadaná prednáška:  The Slovak Way of Life - Presov Urban Community Analysis

            2011 - týždenný pobyt na Daito Bunka University, Tokio (Japonsko)

 

 

            Európa:

                        Chorvátsko, Španielsko (Costa Brava, Costa Del Sol, Ibiza, Formentera), Taliansko, Rakúsko,

                        Grécko (Olympská Riviéra, Zakynthos, Santorini, Kréta, Samos, Patmos, Kos, Kalymnos, 

                        Telendos, Leros, Rhodos), Bulharsko, Francúzsko, Holandsko, Anglicko, Poľsko, Gibraltar,

                        San Maríno, Monaco, Andora  

            Ostatné svetadiely:

                        Tunisko, Egypt , Gran Canaria, Tenerife, Turecko, Maroko, Spojené Arabské Emiráty, Omán,

                        Sri Lanka, Thajsko, Brazília, Dominikánska Republika, Francúzska Polynézia  

 

            1997 - dvojtýždenný jazykový kurz, Brighton, GBR

            2004 - mesačný jazykový kurz, Paignthon, GBR

            2009 - trojtýždenný jazykový kurz, Bournemouth, GBR

            2010 - dvojtýždenný jazykový kurz, Paignthon, GBR

 

 

 

 

 

 

 

  ODBORNÁ ASISTENTKA

kveta . matlovicova (.) gmail . com

 

 

RNDr. Kvetoslava Matlovičová PhD.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.