logo
bok
uvodaktualitypracovnicivyskumstudiumhistoria bok
  uvodvyucbavyskumprojektypublikacieine_aktivitylinky
  Aktuálne výskumné projekty  
 
 
 • 2009 - 2011 - Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnych oblastiach a potenciál jeho využitia. Grantový projekt VEGA 1/0355/09.
 •  
   
  výsledky prezentácia publikácie dokument
   
       
       
    Vyriešené projekty  
   
 • 2009 Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území pomocou geografického informačného systému na príklade mesta Prešov (dizertačná práca)
 •  
   
  výsledky prezentácia publikácie dokument
   
       
   
 • 2006 - 2008 Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska. Grantový projekt VEGA 1/3049/06.
 •  
   
  výsledky prezentácia publikácie dokument
   
       
   
 • 2006 Potenciál využitia solárneho žiarenia pre územie mesta Bardejov (diplomová práca)
 •  
   
  výsledky prezentácia publikácie dokument