Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešovská UNIVERZITA v preŠove     

 DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND REGIONAL DEVELOPMENT, PRESOV UNIVERSITY IN PRESOV

 

 

 

 

 

 

 

 

3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3

.                                     .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Naše stránky nájdete teraz na novej web adrese: 

http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia

 

 

You can find our web pages at the new address:

http://www.unipo.sk/en/faculty-of-humanities-and-natural-sciences/geography

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

VEDECKÝ VÝSKUM

RESEARCH PROJECTS

 

HISTÓRIA

TRADITION

ŠTÚDIUM

STUDY PROGRAMMES

PRACOVNÍCI

STAFF 

    Pocitadlo.sk

 

 

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

STUDENT LIFE