Kontingenčné tabuľky - príklad v programe UNISTAT

kontingenčné tabuľky - teória

....stránka je v stave zrodu