Kontingenčné tabuľky - príklad v programe STATISTICA

kontingenčné tabuľky - teória

....stránka je v stave zrodu